agglomerate, agglomerated


agglomerate, agglomerated
SYN: aggregated. [L. ag-glomero, to wind into a ball; from ad, to, + glomus, a ball]

Medical dictionary. 2011.

Look at other dictionaries:

  • agglomerated cake — aglomeratas statusas T sritis chemija apibrėžtis Luitas, sulipęs ar sukepintas iš mažų medžiagos gabaliukų. atitikmenys: angl. agglomerate; agglomerated cake; mix; sinter rus. агломерат …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • agglomerated cake — aglomeratas statusas T sritis chemija apibrėžtis Uolienų ir mineralų netvarkinga neapzulintų nuolaužų biri sankaupa. atitikmenys: angl. agglomerate; agglomerated cake; mix; sinter rus. агломерат …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • agglomerate — aglomeratas statusas T sritis chemija apibrėžtis Luitas, sulipęs ar sukepintas iš mažų medžiagos gabaliukų. atitikmenys: angl. agglomerate; agglomerated cake; mix; sinter rus. агломерат …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • agglomerate — aglomeratas statusas T sritis chemija apibrėžtis Uolienų ir mineralų netvarkinga neapzulintų nuolaužų biri sankaupa. atitikmenys: angl. agglomerate; agglomerated cake; mix; sinter rus. агломерат …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • Agglomerate — Ag*glom er*ate, v. t. [imp. & p. p. {Agglomerated}; p. pr. & vb. n. {Agglomerating}.] [L. agglomeratus, p. p. of agglomerare; ad + glomerare to form into a ball. See {Glomerate}.] To wind or collect into a ball; hence, to gather into a mass or… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • agglomerated — adj. 1. clustered together but not coherent. an agglomerated flower head Syn: agglomerate, agglomerative, aggregate, clustered. [WordNet 1.5] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Agglomerated — Agglomerate Ag*glom er*ate, v. t. [imp. & p. p. {Agglomerated}; p. pr. & vb. n. {Agglomerating}.] [L. agglomeratus, p. p. of agglomerare; ad + glomerare to form into a ball. See {Glomerate}.] To wind or collect into a ball; hence, to gather into… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Agglomerated — Agglomerate Ag*glom er*ate, Agglomerated Ag*glom er*a ted, a. 1. Collected into a ball, heap, or mass. [1913 Webster] 2. (Bot.) Collected into a rounded head of flowers. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Agglomerate — Ag*glom er*ate, Agglomerated Ag*glom er*a ted, a. 1. Collected into a ball, heap, or mass. [1913 Webster] 2. (Bot.) Collected into a rounded head of flowers. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • agglomerate — (v.) 1680s, from L. agglomeratus, pp. of agglomerare to wind or add onto a ball, from ad to (see AD (Cf. ad )) + glomerare wind up in a ball, from glomus (gen. glomeris) ball of yarn, from PIE root *glem . Related: Agglomerated …   Etymology dictionary