α-aminoadipic acid
2-amino-1,6-hexanedioic acid; an intermediate of lysine biosynthesis in higher fungi and bacteria, but not in algae and higher plants. Also found in the degradation of lysine in mammals.

Medical dictionary. 2011.

Look at other dictionaries:

  • aminoadipic acid — noun Any amino derivative of adipic acid, but especially α aminoadipic acid that is an intermediate in the metabolism of lysine …   Wiktionary

  • alpha-Aminoadipic acid — α Aminoadipic acid IUPAC name 2 aminohexanedioic acid …   Wikipedia

  • α-aminoadipic acid — α ami·no·adip·ic ac·id (ə me″no ə dipґik) a dicarboxylic amino acid occurring as an intermediate in the degradation of lysine and hydroxylysine. Written also 2 aminoadipic acid …   Medical dictionary

  • 2-aminoadipic acid — 2 aminoadipo rūgštis statusas T sritis chemija formulė HOOCCH(NH₂)(CH₂)₃COOH santrumpa( os) Aad atitikmenys: angl. 2 aminoadipic acid rus. 2 аминоадипиновая кислота ryšiai: sinonimas – 2 aminoheksano dirūgštis …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • Glutamic acid — Glutamic acid …   Wikipedia

  • Oxaloacetic acid — Oxaloacetic acid …   Wikipedia

  • Homogentisic acid — IUPAC name (2,5 Dihydroxyphenyl)acetic acid …   Wikipedia

  • 3-Phosphoglyceric acid — 3 Phosphoglyceric acid …   Wikipedia

  • Formiminoglutamic acid — IUPAC name N (aminomethylidene) L glutamic acid …   Wikipedia

  • 1-Pyrroline-5-carboxylic acid — IUPAC name 3,4 dihydro 2H pyrrole 2 carboxylic acid …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”