LUL
Acronym for the left upper lobe (of the lung). The left lung has but two lobes. The other lobe is naturally the left lower lobe (LLL). The right lung has three lobes: the right lower lobe (RLL), the right middle lobe (RML), and the right upper lobe (RUL). The reason why the right lung has three lobes whereas the left lung has only two is not known but a convenient (albeit teleological) way to think about it is that the lack of a lobe on the left leaves room for the heart on that side.
* * *
Abbreviation for left upper lobe (of lung).
* * *
left upper eyelid; left upper limb; left upper lobe; left upper lung

* * *

left upper lobe; see lobus superior pulmonis sinistri.

Medical dictionary. 2011.

Look at other dictionaries:

  • Lul — (Lullus), Heiliger, angelsächs. Missionar, geb. um 705, begleitete den Bonifatius nach Thüringen und ward 752 von diesem zu seinem Nachfolger als Erzbischof von Mainz geweiht, empfing aber erst 780 das erzbischöfliche Pallium; er starb 16. Okt.… …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • Lul — is a Shilluk village located on the western bank of the Nile river, approximately one and a half hours by boat north from the city of Malakal, in Upper Nile province in southern Sudan. The Catholic church established one of its first mission… …   Wikipedia

  • lülə — is. 1. Odlu silahların gülləyə, mərmiyə lazımi istiqamət verən boruşəkilli hissəsi. Topun lüləsi. – Tüfəngin lüləsi həkimin böyrünə toxundu. M. Hüs.. Karl . . avtomatın lüləsini yoxladı. Ə. Ə.. 2. Boru (silindr) şəklində yuvarlanmış, lülələnmiş… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lül — I (Bakı, Gəncə, Quba, Salyan, Şərur) bax lil. – Alı o qədər içif ki, lül kefli oluf (Gəncə); – Pilo lül yağdı (Salyan) II (Bakı, Salyan) dar. – Paltar əynində çox lül görünür (Salyan) III (Bakı) boru şəklində. – İki put lül qəley aldım …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • lül — 1. əd. dan. Adətən «atəş», «qənbər», «kefli» sözlərinin qabağına gələrək sərxoşluğun, kefliliyin son həddini bildirir. <Rəşid:> İndiyəcən kef üçün içirdim, heç ömrümdə piyan olmurdum, bu gün dərddən içmişəm, özüm də lül qənbərəm. M. Hüs..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lul — hil·lul; lul·li·an; …   English syllables

  • lülə — (Şəki) boru. – Beş dənə arşınnıx lülə aldım; – Dağdan suyu lüləynən gətirdilər …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • Lul — Langage SMS « Bonjour, ça va ? » écrit en langage SMS. Manifeste contre le langage SMS …   Wikipédia en Français

  • LUL — Left Upper Lobe (Medical » Physiology) * Land Use Lines (Computing » Telecom) * Laurel Municipal Airport, Laurel/ Hattiesburg, Mississippi USA (Regional » Airport Codes) …   Abbreviations dictionary

  • lul — ISO 639 3 Code of Language ISO 639 2/B Code : ISO 639 2/T Code : ISO 639 1 Code : Scope : Individual Language Type : Living Language Name : Olu bo …   Names of Languages ISO 639-3

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”