α1AT


α1AT
α1 -antitrypsin

Medical dictionary. 2011.

Look at other dictionaries:

  • α1AT — • α1 antitrypsin …   Dictionary of medical acronyms & abbreviations

  • Alfa 1-antitripsina — Para otros usos del término AAT, véase la página de desambiguación Serpin peptidase inhibitor, clase A (alpha 1 antiproteinase, antitrypsin), member 1 HUGO 8941 …   Wikipedia Español